Interim management  

In mijn bezigheden als manager ben ik er doorgaans op gericht om een organisatie, groep of individu een stap vooruit te helpen. Om bijvoorbeeld de werkwijze, de samenwerking, de klantgerichtheid, de professionaliteit, of de persoonlijke effectiviteit te verbeteren. Afhankelijk van dat doel of die opdracht kiezen we voor een aanpak en werkwijze.

Bij interim opdrachten is er soms alleen sprake van tijdelijke capaciteitsvervanging, en speelt er geen specifieke verbetering.  Als ervaren manager kan ik jullie organisatie op tijdelijke basis helpen. Dat kan dan bijvoorbeeld gaan om vervanging bij

* ziekte,

* zwangerschapsverlof,

* vacatureperioden,

* langdurige vakantie of ander verlof.

Als er wel specifieke verbeteringen worden nagestreefd, kan het handig en verstandig zijn daar een tijdelijke interim manager voor in te zetten. Iemand die daar ervaring mee en kennis van heeft, die ook even zaken los van de bestaande organisatie en organisatiegewoonten kan bekijken. Dus een manager voor een veranderperiode. Met mijn brede ervaring op dit vlak, bij diverse organisaties, kun je mij ook hier voor inschakelen. Ook bij crisis situaties, als er grote onrust of onvrede heerst in een team, ben ik in staat de rust daar terug te brengen, en daarmee de productiviteit. Ik ben meermaals op ‘lastige’ teams ingezet.

Kwartiermaker

Wanneer er veranderingen in de organisatiestructuur en/of functies nodig zijn, of er een nieuwe afdeling wordt opgezet, is er meestal eerst een kwartiermaker verantwoordelijk als manager. Ik heb die rol zelf meermaals gehad in verschillende organisaties. Mijn gebruikelijke aanpak is om mét de betrokken medewerkers samen tot een plan te komen. Dat helpt voor de betrokkenheid, het krijgen van begrip van de achterliggende bedoeling, en het al gaan doen wat wordt nagestreefd. Dat betekent niet dat de medewerkers bepalen; de kaders en uitgangspunten vanuit de organisatie begrenzen de ruimte waarbinnen met elkaar de nieuwe werkwijze wordt ingevuld. Voor kleinere en grotere kwartiermakersopdrachten kom ik graag kennismaken.

Opdrachten

Als interim manager richt ik mij op wat kortere en ook parttime opdrachten. Mijn managementopdrachten totnutoe gingen vaak over perioden van 1-3 jaar. Ik zou me nu wat meer willen richten op een half tot anderhalf jaar. Dat hoeft ook geen full-time werk te zijn, bij tijdelijke vervanging kan in sommige gevallen ook 3x5 uur of 4x5 uur per week volstaan om de zaken in een team goed lopend te houden.

Op basis van mijn ervaring, kennis en vaardigheden kan ik snel de rol van manager of kwartiermaker oppakken. Afhankelijk van de opdracht richt ik me ook op de omgeving, of juist alleen op het team waarvoor een interim manager nodig is.

 

Mijn visie op management

De rol van de manager in een team of afdeling is zorgen dat het team goed kan werken aan haar opdracht. Dat omvat drie aspecten. Als eerste een helder doel en opdracht, zodat iedereen weet wat er van hem of haar wordt verwacht. Daarnaast duidelijkheid over kaders en afspraken: hoe werken we in deze organisatie, met welke afspraken heb je rekening te houden. Voor de opdracht en de afspraken is doorgaans ook afstemming met de omgeving nodig, die de manager belegt of zelf verzorgt.

Het derde aspect is begeleiden van samenwerkingssituaties, en begeleiden van individuele medewerkers. In samenwerkingssituaties door met de betrokkenen stil te staan bij het proces, en hoe dat beter kan. En individueel door meekijken (naar buiten) als iemand niet verder komt met een probleem, danwel meekijken naar binnen als iemand terugkerend tegen bepaalde zaken aanloopt. Het gaat hier dus om coaching op persoonlijke vaardigheden en op persoonlijke ontwikkeling of groei. In de werksituatie doen we dat alleen als het nodig is voor het effectief functioneren in deze context.

Deze manier van werken zorgt voor veiligheid waarbinnen de teamleden hun werk kunnen doen, en ook dingen durven uitproberen, zonder bang te hoeven zijn dat dingen die niet meteen goed gaan worden bestraft. Daarmee ontstaat een werkklimaat waarin mensen tot hun recht en daarmee tot de beste prestaties kunnen komen.

Ik faciliteer op deze manier zelforganisatie in teams, door mensen te laten nadenken en te leren samenwerken. Daardoor maakt het team duurzaam een stap voorwaarts en wordt minder afhankelijk van een manager.

 

Mijn werkwijze als manager

Mijn collega’s beschrijven mij als iemand die goed luistert, kritisch doorvraagt en snel de kern van zaken kan doorgronden. Ik benader mensen individueel, ben duidelijk in wat ik van mensen verwacht en werk vanuit vertrouwen. Ik word daar door mijn collega’s en teams om gewaardeerd, en het maakt mijn afdelingen en projecten succesvol. Het lukt mij goed om mensen te verbinden, zowel onderling als aan de organisatiedoelen en aan klanten. Dat komt doordat ik het belangrijk vind om goed naar mensen te luisteren. De meeste mensen willen tenslotte gehoord en gezien worden, ook in hun werk.

Waar dat helpt gebruik ik ook hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld teamrollen van Belbin, of managementdrives, waarmee mensen vaak beter gaan inzien dat mensen verschillend zijn en verschillend tegen zaken aankijken. Dat iedereen zijn eigen waarheid heeft, en dat het handig, of eigenlijk nodig, is om dat van elkaar te weten.

Ook organiseer ik geregeld (meerdaagse) teamsessies buiten de deur. Om even met elkaar de aandacht helemaal te kunnen richten op wat de groep te doen staat. En even de rust te nemen met elkaar voor de wezenlijke gesprekken die nodig zijn om optimaal met elkaar te kunnen werken. Waar staan wij voor, wat is onze opdracht? Hoe pakken we dat aan, hoe gaat het? Hoe gaat het met elkaar, wat zouden we beter willen laten gaan in onze samenwerking (intern of met anderen extern)? Wat is ieders eigen inbreng en belang?

Dergelijke sessies organiseer ik doorgaans zelf, en begeleid die ook. Als een groep of team een specifieke vaardigheidstraining zinvol vindt, bv adviesvaardigheden of feedback geven, dan schakel ik daar een expert-trainer voor in.

> home